Menu
Strona główna BIP


Siedziba główna

nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
kod pocztowy: 21-100
adres: ul. Parkowa 6
telefon: (81)8552096, (81)8552048
fax: (81)8552096
NIP: 714-000-20-20
Regon: 0603317799
Bank: Polska kasa Opieki I O/Lubartów
Nr rachunku: 45 1240 2409 1111 0000 3610 2017
KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
  Nr 0000295810
Kapitał zakładowy: 14 346 800,00 zł

Kasa czynna

w dni powszednie
od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00

e-mail: pgk@pgk.lub.pl
loklaizacja: www.zumi.pl

 

Dział Usług Komunalnych

adres: ul. Sławińskiego teren oczyszczalni ścieków
telefon: (81)8552979
fax: (81)8541503

 

Ujęcie Wody, Laboratorium

adres: ul. Nowodworska
telefon: (81)8552520
pogotowie wodociągowe: 994

 

 Oczyszczalnia Ścieków

adres: ul. Sławińskiego
telefon: (81)8552717

 

 

PSZOK

adres: ul. Nowodworska 14
telefon: 512215214

 BIP PGK InTegrum CMS Strona zmodyfikowana: 08-09-2017, Autor: Andrzej Kosmala