Menu
Instrukcja


Biuletyn Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

  1. Menu nawigacji (poniżej Menu górnego) wskazującego użytkownikowi aktualną pozycję na stronie.

  2. Menu głównego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony.

  3. Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się dane podmiotów, artykuły, formularze rejestracji, logowania itp.

  4. Wyszukiwarki (na górze strony witryny).


Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP. Do informacji tych można dotrzeć poprzez:

  • Menu główne

  • Wyszukiwarkę


Redaktorzy stron podmiotowych BIP mają możliwość dodawania, modyfikacji lub archiwizacji danych przypisanych im podmiotów. 


Zamieszczone na stronie dane podmiotu zobowiązanego do prowadzenia strony BIP oraz artykuły opatrzone są metadanymi informacji publicznej, czyli

  1. tożsamością osoby wytwarzającej zasób (lub odpowiadającej za jego treść),

  2. czasem wytworzenia zasobu,

  3. tożsamością osoby, która udostępniła zasób na stronie BIP,

  4. czasem udostępnienia zasobu na stronie BIP.BIP PGK InTegrum CMS Strona zmodyfikowana: 05-01-2009, Autor: Andrzej Kosmala