Menu
Rejestry, Ewidencje, Archiwa


W przedsiębiorstwie prowadzone są:
  • Archiwum zakładowe
  • Rejestr skarg i wniosków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


BIP PGK InTegrum CMS Strona zmodyfikowana: 05-01-2009, Autor: Andrzej Kosmala