Menu
Zyski i Straty


Rok Dochód netto
(zysk)
Strata netto Źródło informacji
2008  - 121.922,09 zł Uchwała Zwyczajnego zgromadzenia wspólników PGK Spółka z o.o. z 24.06.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
2009 334.788,55 zł - Uchwała Nr 1/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGK Spółka z o.o. z 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
2010 386.260,68 zł - Uchwała Nr 1/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGK Spółka z o.o. z 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
2011 212.456,59 zł - Uchwała Nr 1/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGK Spółki z o.o. z 14 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
2012 495.694,03 zł  - Uchwała Nr 1/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGK Spółki z o.o. z 19 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
2013 333.252.95 zł -- Uchwała Nr 1/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGK Spółki z o.o. z 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
2014 296.597,62 zł -- Uchwała Nr 1/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
2015   40.361,64 zł -- Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z 9 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
2016 109.251,40 zł -- Uchwała Nr 1/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

 BIP PGK InTegrum CMS Strona zmodyfikowana: 27-06-2017, Autor: Andrzej Kosmala